Vidoši - Ogorje - Vojnić: Izvedbe "Muke"

Vidoši

U subotu, 29. ožujka 2014., u 19:00 sati izvedena je „Muka Gospodina našega Isusa Krista“ u Vidošima kod Livna. Redatelj Ante Šutra i fra Ivan Lukač zajedno sa župnikom fra Perom Kulišem uputili su riječ zahvale svima prisutnima. O. župnik pozvao je glumce na druženje u župni dvor. Iskreno zahvaljujemo fra Peri na toplom dočeku.

Ogorje

U nedjelju, 30. ožujka 2014., u 12:00 izvedena je „Muka Gospodina našega Isusa Krista“ u Ogorju u crkvi Sv. Jure. Na kraju "Muke" riječ zahvale, ohrabrenja i nade uputili su redatelj Ante Šutra, fra Ivan Lukač i domaćin fra Stipe Bešlić. Ugodno druženje sa župnikom glumci su nastavili u školi. Iskreno zahvaljujemo fra Stipi na toplom dočeku.

Vojnić – Šipovača

U poslijepodnevnim satima 30. ožujka 2014. (nedjelja) glumci su se uputili prema Župi Presvetog Srca Isusova – Vojnić - Šipovača, u Hercegovini. U župnoj crkvi u 19 sati sve prisutne pozdravio je don Jozo Čirko. Prepuna župna crkva zaneseno je proživljavala glumačku predanost mladih Kninjana koji su u svim segmentima predstave prikazali veliki glumački talent dostojan kazališnih dasaka. Organiziranost i ljubav ovih ljudi zaslužuje sve komplimente i blagoslove u ova vremena kada naš narod odanost i ljubav prema dragom Bogu ostavlja negdje po strani, dajući u svojim životima prednost tjelesnim užicima i svemu ostalom što ljude udaljava od Boga. Iskreno zahvaljujemo don Jozi na toplom dočeku.


Župljani su 23. ožujka 2014. izveli "Muku" u Župi sv. Luke, u mjestu Drum. O svemu više na

Više fotografija na Facebook stranici