Tijek pastoralnog pohoda

Pastoralni pohod Kninskom dekanatu

Župe dekanata: Knin, Vrpolje, Kijevo i Promina. Dekan: fra Marko Duran.

Mjesto pohoda: Gospina crkva u Kninu

Datum i vrijeme: 28. svibnja 2014. (srijeda). Od 16:00 do 20:00 h.

Tijek pohoda

1) 16:00 -17:30 h: Susret s vjernicima

2) 17:30 - 19:00 h: Euharistijsko slavlje

3) 19:00 - 20:00 h: Druženje s vjernicima ispred crkve, uz prigodni domjenak i kulturno-umjetnički program.

PASTORALNI POHOD DEKANATIMA 2014.

• Dolazak biskupa ispred privremene Gospine crkve

• Pjevanje „Kraljice neba...“

• HVALOSPJEV CRKVI: O sveta Crkvo, odabrani vinograde Gospodnji! Zahvaljujemo ti Gospodine, što smo članovi tvoje Crkve. Što si s nama po svetim sakramentima, po Evanđelju, naročito po Euharistiji. Što doživljavamo kako nas Tvoja ruka drži i vodi. Što u njoj nalazimo mir i sigurnost, jer nas ti nikad ne ostavljaš. Što u Crkvi susrećemo mnoge prijatelje, braću i sestre. Što u tvojoj Crkvi nalazimo tvoju ljubavi za sve ljude i za sav svijet. Hvala ti za tvoju svetu Crkvu katoličku koja je u našoj biskupiji i župama: za sve naše obitelji, očeve i majke, za djecu i mlade, za starce i starice, za zdrave i bolesne, naročito za siromahe i one kojima je potrebna naša djelotvorna ljubav. Gospodine, pomozi nam da budemo zauzeti članovi tvoje Crkve u našem narodu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

• Oče naš...

• BLAGOSLOV NAZOČNIH blagoslovljenom vodom

SUSRET S BISKUPOM i svećenicima dekanata u crkvi (obitelji, župna vijeća, bratovštine, udruge, grupe, mladi, Caritas...)

• Procesionalni ulazak u crkvu (križ, svijeće, ministranti, prezbiteri, biskup i ostali vjerni narod Božji)

• Molitva u tišini (biskup kleči na pripravljenom klecalu ispred oltara)

Dekan moli molitvu: Bože, vječni pastiru. Ti Crkvom ravnaš svojim promislom i ljubavlju. Pomozi svome sluzi, biskupu našem Anti, koga si postavio na čelo snaše šibenske Crkve, da joj bude predstavnik Kristov i u Kristovo ime vjerno izvrši službu učitelja, svećenika i pastira. Po Kristu Gospodinu našem. AMEN.

• Biskup, svećenici i ostali vjernici sjedaju

• Predstavljanje Kninskog dekanata (dekan)

• Pjesma: Evo veliki svećenik

• Pitanja biskupu (vjernici laici): iz duhovnog, pastoralnog, svjedočkog života u dekanatu... iz života obitelji, mladih i drugo... (isključiti pitanja o gradnji ili sličnim materijalnim stvarima...).

• Biskupov odgovor (ili razgovor...)

• Molitva...

• Blagoslov nazočnih

SVETA MISA

• Biskup i svećenici se pripremaju za misu.

• Ulaz k oltaru (najaviti zvonom). Pjesma „Od sva se četiri vjetra..." (kađenje oltara)

• Jedan od laika kratko pozdravlja biskupa

• Pokajnički čin

• Služba riječi (prvo čitanje predstavnik iz župe Vrpolje, Otpjevni psalam pjeva solist)

• Aleluja i Redak prije Evanđelja

• Evanđelje (naviješta župnik Promine)

• Ispovijest vjere

• Sveopća vjernička molitva:

BISKUP: Zahvalni Bogu za dar vjere i za dioništvo u Crkvi Kristovoj, sazidanoj na vjeri apostola, iznesimo Bogu svoje molitve:

1. Zahvaljujemo ti Gospodine, za dar vjere kojom već više od trinaest stoljeća obdaruješ naš narod. Daj nam milost da ti sav naš narod hrvatski i u njemu svaki pojedinac ostane uvijek vjeran, molimo te. (čita predstavnik Vrpolja)

2. Zahvaljujemo ti Gospodine za svetu Crkvu katoličku, utemeljenu na vjeri apostola Petra i njegovih nasljednika, koji su nas kroz duga stoljeća poticali na vjernost Kristu. Osnažuj našu crkvenost da ostanemo vjerni svome krsnom pozivu i poslanju u tvojoj Crkvi, molimo te. (čita predstavnik Vrpolja)

3. Zahvaljujemo ti Gospodine, za papu našega Franju. Vodi ga svojim Svetim Duhom da vjerno i mudro upravlja tvojom Crkvom i da njegovi poticaji donesu svima obilne duhovne plodove, molimo te. (čita predstavnik Kijeva)

4. Ovdje u privremenoj Gospinoj crkvi okupljeni oko svoga biskupa pastira, želimo u vjeri doživjeti duhovno zajedništvo. Trajno nas učvršćuj u svekolikom vjerničkom i narodnom jedinstvu, da bismo ti uvijek pjevati molitve hvale, molimo te. (čita predstavnik Kijeva)

5. Za naš hrvatski narod, da u srcu nosi i radosno živi sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernost Katoličkoj Crkvi. Da i danas u toj vjeri, pod Gospinom zaštitom, izgrađujemo svoju zemlju i more, sela i gradove u ozračju kulture života, pravednosti, ljubavi i mira, molimo te. (čita predstavnik Promine)

6. Za naše obitelji, da budu zajednice u kojoj se ostvaruje životna ljubav muškarca i žene, u kojoj se po Božjem zakonu rađaju novi životi. Da uz svekoliku pomoć društva i države, kulturnog i duhovnog okruženja, nadvladaju sve duhovne i materijalne poteškoće i prepreke, molimo te. (čita predstavnik Promine)

7. Zahvaljujemo ti Gospodine za sve svećenike, redovnike i redovnice iz župa Kninskog dekanata, i za sve biskupe i župnike koje si pozvao i poslao da služe tvome narodu u ovoj župama i biskupiji. Daj da im budemo potpora i suradnici. Našoj Crkvi šibenskoj daruj i danas nova i oduševljena sveta duhovna zvanja, molimo te. (čita predstavnik Knina)

8. Po svome milosrđu pomiluj sve naše pokojne, osobito one koji su svojim djelom i žrtvom branili našu domovini i izgrađivali materijalnu i duhovnu kulturu naše narodne povijesti. Okupi nas u besmrtnoj obitelji svojih svetih u punini života, ljubavi i mira, molimo te. (čita predstavnik Knina)

POMOLIMO SE: Zahvaljujemo ti Gospodine, za vjeru, nadu i ljubav ovoga tvoga naroda i za zajedništvo u tvojoj svetoj Crkvi. Ispuni i nas svojom mudrošću i spoznajom tvoje volje, da živimo dostojno svoga kršćanskoga imena, te napredujemo, donoseći plodove dobrih djela. Po Kristu Gospodinu našem. AMEN.

• Prinos darova (u prikaznoj procesiji ministranti nose kruh, vino, hostije, kalež)

• Zahvala (fra Ante Čavka)

• Zahvalna molitva

• Himan „Tebe Boga hvalimo“

• Blagoslov

NAKON MISE „DRUŽENJE" NARODA BOŽJEGA (izvan crkve)

• Pjesma (Gospin VIS)

• Narodna kola ili običaji

• Zajednička zakuska (pozivamo vjernike da donesu hrane)